Nu tot 50% korting bij Bol. Bekijk actie

Davitamon en het additief propylgallaat

Davitamon en het additief propylgallaat

Eind 2019 is er in de media aandacht besteed aan het gebruik van het additief propylgallaat in vitamines voor jonge kinderen, waaronder onze producten Davitamon Aquosum en Davitamon Aquosum Suikervrij.

Wij begrijpen het als u door deze berichtgeving bezorgd bent of met vragen zit over onze producten en geven daarom graag onderstaande toelichting om u een compleet beeld te geven van de situatie.

Waarom wordt er vloeibare vitamine D verkocht en waarom zitten er additieven in?

Volgens het huidige Gezondheidsraadsadvies moeten alle kinderen tot 4 jaar oud 10 microgram extra vitamine D krijgen, als aanvulling op de normale voeding. Dit is nodig voor de ontwikkeling van botten en een gezond immuunsysteem van baby’s en kinderen.

Baby’s die nog niet kunnen kauwen, hebben vitamine D in vloeibare vorm nodig. Om kwalitatieve en veilige vloeibare vitamine D te maken, zijn additieven vaak noodzakelijk. Bijvoorbeeld om productbederf tegen te gaan. Het onnodig gebruik van additieven vermijden wij te allen tijde.

Mag je additieven gebruiken in vitamine D voor jonge kinderen?

Er bestaat een lijst met goedgekeurde additieven voor iedereen boven 3 jaar, waar onder andere propylgallaat op staat. De Europese Unie werkt aan een aparte lijst voor additieven voor jongere kinderen, maar deze lijst is nog niet af. Wij van Davitamon houden de laatste ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten. In de tussentijd blijft het advies van de Gezondheidsraad om vitamine D aan jonge kinderen te geven staan. Daarom verbiedt de Nederlandse overheid op dit moment het gebruik van additieven in vitamine D druppels niet. Uiteraard mag er dan geen aanleiding zijn om te veronderstellen dat een dergelijk additief onveilig is.

Wat is propylgallaat?

Propylgallaat is een additief. Additieven, ook wel E-nummers genoemd, zijn hulpstoffen die aan levensmiddelen worden toegevoegd om ze bijvoorbeeld een goede houdbaarheid te geven. Propylgallaat (E310) werkt als een antioxidant waarmee onder andere bederf van het product wordt tegengegaan. Additieven hebben een ‘E-nummer’ om aan te geven dat de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) dit additief heeft gecontroleerd. Voor meer informatie over het gebruik en de veiligheid van E-nummers kunt u ook kijken op de website van het Voedingscentrum.

Propylgallaat wordt gebruikt in onze producten op waterbasis: Davitamon D Aquosum en Davitamon Aquosum Suikervrij. In Davitamon D Olie zit geen propylgallaat.

 

Hoeveel propylgallaat zit er in Davitamon Aquosum en wat is er bekend over de veiligheid?

 De veiligheid van specifiek propylgallaat is in 2014 opnieuw uitgebreid onderzocht door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Het volledige verslag van dit onderzoek is te vinden op de website van de EFSA.

In het EFSA onderzoek werd een Aanvaardbare Dagelijkse Inname (ADI) voor propylgallaat vastgesteld op 0,5 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag. Dat wil zeggen dat bij een lichaamsgewicht van 5000 gram (5 kilo) een langdurige dagelijkse inname van 2,5 mg propylgallaat veilig wordt geacht. In een dagdosering van onze producten op waterbasis zit 0,00012 gram propylgallaat. Dit is bij een lichaamsgewicht van 5000 gram dus minder dan 5% van de Aanvaardbare Dagelijkse Inname (ADI).

Is propylgallaat onderzocht bij kinderen onder de 1 jaar?

Van het gebruik van de meeste additieven, waaronder propylgallaat, bestaan weinig onderzoeksgegevens voor baby’s jonger dan 1 jaar. De belangrijkste reden voor het ontbreken van deze gegevens is dat men meestal geen studies op deze leeftijdsgroep kan en wil uitvoeren. De hoeveelheid propylgallaat in de Davitamon producten ligt ver beneden de vastgestelde Aanvaardbare Dagelijkse Inname per kilogram lichaamsgewicht uit de studies voor kinderen boven de 1 jaar.

Naar aanleiding van de aandacht in de media omtrent propylgallaat, heeft de Nederlandse overheid aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd om hun visie te geven op de beschikbare veiligheidsdata. Begin 2020 heeft het RIVM hierover een rapport gepubliceerd. Hierin bevestigt het RIVM dat de hoeveelheid propylgallaat in Davitamon Aquosum in ieder geval veilig is voor kinderen vanaf 4 maanden. Hierbij heeft het RIVM een conservatieve benadering toegepast om haar uitspraken met voldoende zekerheid te kunnen doen. Het RIVM rapport geeft geen reden om aan te nemen dat het gebruik van propylgallaat bij baby’s onder de 4 maanden onveilig is. Echter, voor vaststelling van de Aanvaardbare Dagelijkse Inname (ADI) voor kinderen onder de 4 maanden zou volgens het RIVM aanvullende studies gedaan moeten worden.

Wij hebben onafhankelijke externe experts gevraagd om te bepalen of de door EFSA gebruikte extra veiligheidsmarge voor het vaststellen van de Aanvaardbare Dagelijkse Inname (ADI) mogelijk ook voldoende is voor kinderen van 4 maanden en jonger. Om ethische redenen zou het uitvoeren van aanvullende studies namelijk zeer ongewenst zijn. De conclusies van deze experts hebben ons bevestigd dat er geen reden tot zorg is over de hoeveelheid propylgallaat in Davitamon Aquosum.

Tot slot willen wij benadrukken dat wij de ontwikkelingen rond wetgeving en wetenschap met betrekking tot de kwaliteit en veiligheid van onze producten continu volgen, en wij passen onze producten hier altijd op aan. Davitamon besteedt de grootste zorg aan de selectie van ingrediënten en staan volledig achter de kwaliteit van onze producten.

Wanneer u zich toch zorgen maakt, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice voor aanvullende uitleg. Als u wilt, kunnen we uw flesje Aquosum omruilen voor een Davitamon Vitamine D Olie waarin het additief propylgallaat niet zit. Onze klantenservice is te bereiken via info@davitamon.nl of 010-2211007 (tijdens kantooruren).

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Davitamon